China-ASEAN Panorama

ฟอรั่ม CAIDIF ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ เมืองหลิ่วโจว กว่างซี

4

April

2022

30

November

2020

       ฟอรั่ม “China-ASEAN Industrial Design & Innovation International Forum (CAIDIF) ครั้งที่ 3”  จัดขึ้น ณ เมืองหลิ่วโจว เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากโควิด ปีนี้จึงเปิดให้ตัวแทนรัฐบาล ผู้ประกอบการด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ดีไซน์เนอร์และสื่อมวลชนจากจีนและอาเซียนเข้าร่วมงานได้ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

        งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ร่างพิมพ์เขียวอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ปลุกพลังอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่” จับตามองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ สำรวจอนาคตอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน ส่งเสริมการสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม และการสร้างเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือโครงการเชิงพาณิชย์ระหว่างจีนและอาเซียนผ่านมุมมองด้านนวัตกรรมและการออกแบบ

        นอกเหนือจากการเป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้จัดฟอรั่ม CAIDIF แล้ว เมืองหลิ่วโจวยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักในโซนภาคตะวันตกของจีนและเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของกว่างซี อู๋ เหว่ย นายกเทศมนตรีและรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองหลิ่วโจว กล่าวระหว่างการปาฐกถาว่า การออกแบบอุตสาหกรรมจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมจาก “การผลิต” ไปสู่ “การผลิตอัจฉริยะ” และจะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ช่วยให้เมืองหลิ่วโจวบรรลุเป้าหมายของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ และสนับสนุนสร้างระบบอุตสาหกรรม 5+5 ขึ้นในเมืองหลิ่วโจว

        ฟอรั่มนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่ดีในการส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกของการออกแบบและอุตสาหกรรม การผสมผสานอย่างลึกซึ้งของการออกแบบและนวัตกรรม รวมถึงการผสมผสานอย่างลึกซึ้งของการออกแบบและวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันเมืองหลิ่วโจวให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง และร่วมส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรมและนวัตกรรมจีน-อาเซียน

        จากการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำและมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในห่วงโซ่คุณค่าโลกของมาเลเซีย การออกแบบอุตสาหกรรมกำลังกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจในมาเลเซีย สุไลมาน ผู้อำนวยการสภาออกแบบ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย กล่าวผ่านวิดีทัศน์ว่า ในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในปัจจุบัน นักออกแบบอุตสาหกรรมสามารถใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิตได้ มาเลเซียจึงเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการนำการออกแบบอุตสาหกรรมมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศมาโดยตลอด

        สำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาผ่านวิดีทัศน์ว่า นวัตกรรมมักจะสำเร็จได้ด้วยการออกแบบ รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตมาเป็นเวลานานแล้ว จึงได้เสนอกลยุทธ์ “อุตสาหกรรม 4.0” ขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และในปีเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยยังได้ร่วมจัดตั้ง “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” (Thailand Industrial Design Center : Thai–IDC) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการออกแบบในระดับท้องถิ่นให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำใน “อุตสาหกรรม 4.0”

        ในระหว่างงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชื่อดังจากทั้งในจีนและต่างประเทศได้ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาของการออกแบบอุตสาหกรรม การผลิตอัจฉริยะและการเติบโตของอุตสาหกรรมในจีนและอาเซียน ตลอดจนร่วมแบ่งปันแนวคิดการออกแบบอันล้ำสมัยร่วมกัน

        นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดพิธีลงนามโครงการศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือด้านการออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน (หลิ่วโจว) และ การลงนามข้อเสนอการจัดตั้งสมาคมออกแบบอุตสาหกรรมเมืองหลิ่วโจว โดยผู้ริเริ่มและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 9 แห่ง ซึ่งการลงนามทั้งสองโครงการนี้จะช่วยเสริมแรงขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับทั้งความร่วมมือด้านการออกแบบอุตสาหกรรมระหว่างจีน-อาเซียน และการออกแบบอุตสาหกรรมของเมืองหลิ่วโจว

        เมืองหลิ่วโจวเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญทางภาคตะวันตกของจีน การจัดงานฟอรั่มครั้งนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันการเติบโตแบบบูรณาการเชิงลึกระหว่างการออกแบบอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตจีน-อาเซียน ตลอดจนเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือด้านการออกแบบอุตสาหกรรมระหว่างจีนและอาเซียน ที่นำพาการออกแบบอุตสาหกรรมของจีนพัฒนาไปสู่ระดับสากล

Tags: