China-ASEAN Panorama

CAEXPO ปลูกต้นไม้แห่งความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน บนรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

16

March

2022

2

September

2021

ผู้เขียน: หลี หมิ่น นิตยสาร CAP        

        นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียนเมื่อปี 2534 ต้นไม้แห่งความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนได้ผลิดอกออกผลอย่างต่อเนื่องโดยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเชิงยุทธศาสตร์เป็นเสมือนผืนดิน มีความร่วมมือแบบร่วมแบ่งปันผลประโยชน์เป็นเหมือนสารอาหารหล่อเลี้ยงช่วยให้ต้นไม้นี้สามารถหยั่งรากได้อย่างมั่นคงและเจริญเติบโตงอกงาม

พิธีเปิดงาน CAEXPO และการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 17 (ภาพ: สำนักเลขาธิการงาน CAEXPO)

       การจะสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-อาเซียนในระดับที่สูงขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นพื้นฐาน สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน(China-ASEANExpo: CAEXPO) และการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่17 เมื่อปีที่แล้วว่า จีนและอาเซียนควรยกระดับความไว้เนื้อเชื่อใจกันเชิงยุทธศาสตร์และเสริมการบูรณาการแผนพัฒนาร่วมกัน

       เพื่อขานรับข้อเสนอแนะดังกล่าวงาน CAEXPO ครั้งที่ 18 จะยังคงบทบาทเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำระดับสูง เสริมสร้างรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันเชิงยุทธศาสตร์หล่อเลี้ยงสารอาหารใหม่ให้กับต้นไม้แห่งความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน

30 ปีแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

       เส้นทาง 30 ปีของความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียนได้ผ่านช่วงของความสัมพันธ์คู่เจรจา ประเทศคู่หารือ ประเทศคู่เจรจาที่ครอบคลุม และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจุบันจีนและอาเซียนกำลังจับมือกันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันที่มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างสองฝ่ายนี้ ถือเป็นผลสำเร็จที่เด่นชัดที่สุดซึ่งเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจกันเชิงยุทธศาสตร์

       ความจริงใจต่อกันเป็นตัวช่วยเสริมความสำเร็จในบรรดาประเทศคู่เจรจาของอาเซียน จีนเป็นผู้บุกเบิกความสัมพันธ์กับอาเซียนในหลายด้านจีนเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Treaty ofAmity and Cooperation in Southeast Asia - TAC) เป็นประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับอาเซียนเป็นประเทศแรกที่จัดตั้งเขตการค้าเสรีกับอาเซียน และเป็นประเทศแรกที่แสดงจุดยืนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกของอาเซียนสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าจีนได้แสดงออกถึงความจริงใจอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้น

CAEXPO ช่วยผลักดันโครงการที่สำคัญหลายโครงการเช่น ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (CAIH)

       ความสำเร็จมาจากแรงกระตุ้นจากวิกฤตความสัมพันธ์จีน-อาเซียนได้ผ่านความยากลำบากมามากมาย ทั้งผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของSARS และไวรัสโควิด-19 แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคเสริมเพิ่มเติมความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือแบบพหุภาคีและความร่วมมือต่อสู้กับโควิด-19

       เบื้องหลังความสำเร็จมีกลไกคอยช่วยสนับสนุนปัจจุบันจีนและอาเซียนได้สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ตั้งแต่การประชุมหารือระดับผู้นำการพบปะกันของรัฐมนตรีต่างประเทศ การหารือของเจ้าหน้าที่อาวุโส และคณะกรรมการความร่วมมือฯลฯ ซึ่งช่วยผลักดันการเจรจาระดับสูงระหว่างสองฝ่ายและนำมาสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่เพิ่มมากขึ้น

       ความสำเร็จเกิดจากการยกระดับการทำงานช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนและอาเซียนได้ส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนับตั้งแต่ที่มีการนำเสนอแนวคิด "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" จีนและอาเซียนได้เพิ่มการเชื่อมโยงในแผนพัฒนาบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นโดยปัจจุบันอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ลงนามข้อตกลงทวิภาคี “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ร่วมกับจีนแล้วและจากการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ของจีน เข้ากับยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการเดินเรือระดับโลกของอินโดนีเซีย ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลสู่ศูนย์กลางการขนส่งทางบก (fromland-locked to land-linked) ของลาว และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของไทยก็ได้นำมาสู่โครงการที่สำคัญอย่างโครงการรถไฟจีน-ลาว รถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุงและรถไฟไทย-จีน ซึ่งจะนำพาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนในพื้นที่

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน CAEXPO ครั้งที่ 17 (ภาพ: สำนักเลขาธิการงาน CAEXPO)

CAEXPO เวทีเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

       เดือนพ.ย.ปีที่แล้ว เวทีประชุมวาระพิเศษงานหนึ่งได้ทำให้งานCAEXPO ครั้งที่ 17 เป็นที่จับตามองมากขึ้น เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2563 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่นครหนานหนิง กว่างซี ประเทศจีน โดยมีพรรคการเมืองกว่า 40 พรรค หัวหน้าพรรคกว่า20 ท่าน และประธานรัฐสภา 5 ท่านจากประเทศอาเซียนเข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบถ้อยแถลงว่าด้วย“ความริเริ่มระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนในยุคใหม่”(The Joint Initiative of the CPC and the Political Parties of SoutheastAsian Countries on Promoting China-ASEAN Cooperation in the New Era) ด้วยช่องทางของงาน CAEXPO ทำให้พลังทางความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนขยายวงกว้างมากขึ้น

       การพูดคุยหารือนำมาสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างพรรคการเมือง งาน CAEXPO ยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับการเจรจาระดับสูงระหว่างจีน-อาเซียนในงาน CAEXPO และการประชุมสุดยอดฯ ครั้งที่ 17 ที่ผ่านมา มีผู้นำจีนและต่างประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น97 ท่าน มีแขกระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมมากกว่า 3,400 คน จากการร่วมกล่าวสุนทรพจน์ พบปะหารือของผู้นำและรัฐมนตรีแต่ละประเทศทำให้การบูรณาการการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนเข้ากับแผนพัฒนาของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการรถไฟจีน-ลาวและโครงการที่สำคัญอื่นๆได้เริ่มดำเนินการแล้ว

       ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา CAEXPO ได้จัดการประชุมฟอรั่มระดับสูงมาแล้วมากกว่า282 งาน ครอบคลุมด้านการเชื่อมโยงระหว่างกัน กำลังการผลิต ศุลกากร สาธารณสุขการเงินและสาขาอื่นๆมากกว่า 40 สาขา มีความสอดคล้องกับประเด็นสำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีนและอาเซียนตลอดจนมีส่วนช่วยผลักดันการสร้างระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกและทางทะเลแห่งใหม่(New International Land-Sea Trade Corridor)  ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China–ASEANInformation Harbor: CAIH) พันธมิตรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจีน-อาเซียน(China – ASEAN Multimodal Transport Alliance: CAMTA) และโครงการที่สำคัญอื่นๆ

จับตางาน CAEXPO ตอบโจทย์ท้าทายแห่งยุคสมัย

       ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ได้นำความท้าทายครั้งสำคัญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและการรับมือกับโรคระบาดมาสู่ทั่วโลกหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีน เคยกล่าวย้ำในหลายวาระโอกาสว่าจีนยินดีที่จะมี่ส่วนร่วมใน “กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน” (ASEAN Comprehensive RecoveryFramework: ACRF) ดำเนินความร่วมมือเชิงปฏิบัติร่วมกับอาเซียนในสาขาสำคัญที่ระบุไว้ภายใต้กรอบฯดังกล่าวเพื่อเร่งผลักดันการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ การยกระดับความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระหว่างกัน ได้กลายวาระจำเป็นเร่งด่วนของจีนและอาเซียนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

พิธีเปิดตัว ‘พันธมิตรเศรษฐกิจดิจิทัล’ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน

       เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันในงาน CAEXPO ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ก.ย.นี้ จะมีการจัดกิจกรรมสำคัญเช่นกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียน ,วาระครบรอบ 60ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ลาว และครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-บูรไนผู้นำจีนและอาเซียนจะให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด และเล่าถึงนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพื่อแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าจีนและอาเซียนมีความมั่นใจกับการรับมือปัญหาในห้วงวิกฤต

       นอกจากนี้ จะมีการจัดฟอรั่มระดับสูงภายใต้กรอบงานCAEXPO ครั้งที่ 18 ทั้งสิ้น 27 งาน ในจำนวนนี้มี 13 งานที่จะจัดขึ้นระหว่างช่วงวันงานครอบคลุมประเด็นเรื่อง RCEP ห่วงโซ่อุตสาหกรรม เวชภัณฑ์ยา เศรษฐกิจดิจิทัลและอื่นๆ ขณะที่งานฟอรั่มการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างจีน-อาเซียนและการประชุมสุดยอดความร่วมมือท่าเรือสากลอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 2 จะช่วยผลักดันการจัดตั้งพันธมิตรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจีน-อาเซียน(CAMTA) และการสร้างฐานพันธมิตรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจีน-อาเซียนขึ้นที่กว่างซี

       วันเวลาผ่านไปกว่า 30 ปี ต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนได้เติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ร่องรอยของความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างจีน-อาเซียนปรากฏให้เห็นเด่นชัดบนวงปีของต้นไม้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาทางความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน และเปรียบเหมือนเหรียญรางวัลอันสมบูรณ์แบบที่มอบให้กับงานCAEXPO ซึ่งคอยดูแลบ่มเพาะต้นไม้นี้ผ่านการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด

พิธีลงนามโครงการแพลตฟอร์มส่งเสริมการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนจีน-ไทยในการประชุม China-ASEAN E-commerce Summit ประจำปี 2017
งานฟอรั่มศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียนครั้งที่ 2
Tags: