China-ASEAN Panorama

ความสำเร็จก้าวใหม่งาน CAEXPO ครั้งที่ 19 ข้อตกลงร่วมกันที่ยิ่งแน่นแฟ้น ความร่วมมือที่ยิ่งเป็นรูปธรรม และหัวใจผู้คนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

28

October

2022

28

October

2022

        เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2565 งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 19 (China-ASEAN Expo: CAEXPO) และ การประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business and Investment Summit: CABIS) ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 วัน ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้ปิดฉากลงแล้วด้วยความประทับใจ

        การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักคือ“แบ่งปันโอกาสใหม่ของ RCEP ช่วยผลักดันการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เวอร์ชั่น 3.0” มุ่งเน้นความสนใจไปที่การสร้างสันติภาพ ความสงบสุข ความมั่งคั่ง ความสวยงาม และมิตรภาพร่วมกัน ซึ่งถือเป็น “หลัก 5 ประการ” ของการจัดงาน โดยกิจกรรมทั้งหมดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมโดดเด่น และมีไฮไลท์มากมาย

ผู้นำระดับสูงของจีนและต่างประเทศเข้าร่วมในงาน สร้างฉันทามติความร่วมมือ

        รัฐบาลจีนกับรัฐบาล 10 ประเทศอาเซียน และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานมหกรรมฯครั้งนี้  ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของ “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” (RCEP)  ประเทศตามเส้นทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อีกทั้งองค์กรระหว่างประเทศล้วนเข้าร่วมกันอย่างแข็งขัน โดยมีรัฐมนตรีกับแขกบุคคลสำคัญของจีนและประเทศอาเซียนกว่า 180 ท่าน เข้าร่วมงานมหกรรมครั้งนี้ผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อดำเนินการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนในระดับสูง

        การสร้างฉันทามติใหม่ความร่วมมือแบบ win-win  หาน เจิ้ง สมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรองนายกรัฐมนตรีของจีน เข้าร่วมการประชุมเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์โดยมีเนื้อหาสาระให้จีนและอาเซียนทั้งสองฝ่ายร่วมกันใช้ประโยชน์จาก RCEP ให้เกิดโอกาสใหม่ ขยายเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดกว้างความร่วมมือของ "กลุ่มพันธมิตร" สร้างชะตาอนาคตร่วมกันของจีน-อาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเสนอให้ส่งเสริมการประสานพลังกันเชิงกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกก้าว ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างจริงจัง และผลักดันการเชื่อมต่อโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานอย่างมั่นคง มุ่งขยายความร่วมมือการพัฒนาสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเดินหน้าส่งเสริม "แนวทาง 5 ประการ" อย่างต่อเนื่องเพื่อสานสัมพันธ์เชื่อมใจประชาชน

        ด้านการบรรลุฉันทามติใหม่ในการสร้างเขตการค้าเสรีเวอร์ชั่น 3.0  หาน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีของจีน กล่าวว่า ฝ่ายจีนยินดีร่วมสร้างเขตการค้าเสรีเวอร์ชั่น 3.0 กับฝ่ายกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเร่งดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ให้เสร็จสิ้นเร็วยิ่งขึ้น และเริ่มการเจรจาโดยเร็วที่สุด สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา กล่าวว่า กัมพูชาสนับสนุนความคิดริเริ่มของจีนในการสร้างเขตการค้าเสรีเวอร์ชั่น 3.0  ด้านเฮง สวีเกียต รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวว่า เขตการค้าเสรีเวอร์ชั่นอัปเกรดกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และทางสิงคโปร์ยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว

        ด้านการบรรลุฉันทามติใหม่ของการนำ RCEP ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพสูง  หาน เจิ้ง กล่าวว่า จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อนำ RCEP ไปใช้อย่างมีคุณภาพขั้นสูง และปลดปล่อยศักยภาพของตลาดแบบบูรณาการอย่างเต็มที่ อัน ด็อกกึน รัฐมนตรีด้านการค้า กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ กล่าวว่า RCEP ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2565 จะทำให้มีโอกาสขยายวงกว้างมากขึ้นสำหรับความร่วมมือพหุภาคีระดับภูมิภาค

        นอกจากนี้ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของการประชุมเปิดงานยังทำให้ทั้งสองฝ่ายได้มีฉันทามติในการผลักดันสร้างชะตาอนาคตร่วมกันระหว่างประชาคมจีน-อาเซียน โดยใช้ VCR หรือวิดีโอสั้นที่ใช้ในพิธีเปิด มานำเสนอภาพของนวัตกรรม แสดงให้เห็นฉากที่ยิ่งใหญ่ของการยกระดับการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือแบบเปิดกว้างอย่างเข้มแข็งระหว่างจีนและอาเซียน และแสดงฉากที่ยิ่งใหญ่ของการพัฒนาความทันสมัยสไตล์จีนด้วยการก่อสร้างกว่างซีที่งดงามตระการตา เพื่อใช้ร่วมอธิบายและตั้งตารออนาคตร่วมกันอันสดใสและใกล้ชิดยิ่งขึ้นของประชาคมจีน-อาเซียน

แสดงให้เห็นโอกาสใหม่รอบด้าน และก้าวสู่ความร่วมมือในทางปฏิบัติใหม่อีกขั้น

        งานมหกรรมครั้งนี้ใช้การจัดงานรูปแบบใหม่ "CAEXPO on Cloud + Physical Exhibition" ซึ่งติดตามการดำเนินการตาม RCEP และการเปิดโอกาสใหม่ของเขตการค้าเสรี 3.0 ที่กำลังจะมีขึ้นอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเน้นความสนใจเพิ่มความร่วมมือให้มากขึ้น และผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันแบบ win-win ให้ก้าวไปอีกขั้น

        การเข้าร่วมงานแสดงให้เห็นถึงกระแสใหม่ โดยงานจัดแสดงบนพื้นที่ขนาดรวม 102,000 ตารางเมตร มีทั้งหมด 5,400 บูธ รวมผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศ 473 ราย (338 รายมาจากอาเซียน)  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการเปิดตัวโซนจัดแสดงสินค้าที่โดดเด่นจากอาเซียนและกลุ่มประเทศ RCEP เพื่อเน้นรวมการแสดงสินค้าที่เป็นจุดแข็งและโดดเด่นของประเทศต่าง ๆ ขณะที่งาน “CAEXPO on Cloud” มีบริษัทกว่า 2,000 แห่งเข้าร่วม

        เฟอร์นิเจอร์ไม้มะฮอกกานีของลาว ซองซุปปรุงพิเศษของไทย ทุเรียนมูซานคิงของมาเลเซีย... อาหารและเครื่องดื่ม ผลไม้เมืองร้อน และของใช้ในครัวเรือนจากประเทศอาเซียนได้กลายเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับผู้ซื้อชาวจีน

        ระหว่างการจัดงานมหกรรม CAEXPO ครั้งนี้ มีการจัดเวทีหารือระดับสูงทั้งหมด 11 เวที หนึ่งในนั้นคือ การประชุมสุดยอดธุรกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า RCEP ครั้งที่ 2 และการประชุมเพื่อการดำเนินการ RCEP คุณภาพสูง โดยได้เผยแพร่ความสำเร็จมากมาย เช่น “ข้อริเริ่มหนานหนิงว่าด้วยการร่วมกันดำเนินการ RCEP ที่มีคุณภาพสูงและส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่สูงขึ้น" เป็นต้น  ขณะที่การประชุมผู้นำธุรกิจจีน-อาเซียน และการเจรจาพิเศษ RCEP ได้เปิดเผยความสำเร็จเชิงนวัตกรรม เช่น รายงานสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอาเซียน

        นอกจากนี้ ศูนย์ธุรกิจจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business Center – CABC) และศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจของงาน CAEXPO จากระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน ให้กลายเป็นโครงการที่เป็นสัญลักษณ์ของการทำงานร่วมกัน ศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียนก็เปิดขึ้นในช่วงงานนี้ ภายในงานมีพาวิลเลียนระดับชาติและธีมพาวิลเลียนจากกลุ่มประเทศอาเซียน RCEP และประเทศตามแนว ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ เกือบ 20 แห่ง ผู้บริโภคสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ และเพลิดเพลินกับประสบการณ์ "ชอปปิงได้ทั่วโลก แบบไม่ต้องออกนอกประเทศ"

        ตามคำบอกเล่าของ เหวย จาวฮุย เลขาธิการสำนักเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo Secretariat) ในระหว่างงาน CAEXPO ปีนี้ มีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าออนไลน์และออฟไลน์ทั้งหมด 88 กิจกรรม และได้อำนวยความสะดวกในการจับคู่การค้าที่แม่นยำและการจับคู่โครงการมากกว่า 3,500 คู่ โดยในจำนวนนั้นมีมากกว่า 1,000 คู่ ที่บรรลุผ่าน CAEXPO on Cloud

        อีกหนึ่งความสำเร็จของงาน CAEXPO ปีนี้คือ มูลค่าการลงนามโครงการความร่วมมือที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยจำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและในประเทศทั้งหมด 267 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 4 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 37% จากปีก่อนหน้า โดยเมื่อเทียบกับงานครั้งก่อน โครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า โครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 57% นอกจากนี้ ยังมีการลงนามโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านหยวน ซึ่งงานครั้งที่แล้วไม่มี

“กลุ่มพันธมิตร” เติบโตขยายต่อเนื่อง ผู้คนและวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น

        ในงาน CAEXPO ครั้งที่ 19  มี 22 เมืองจาก 18 ประเทศเข้าร่วมจัดแสดงใน “โซนเมืองพี่เมืองน้องกว่างซี” ภาพลักษณ์ของเมือง ทิวทัศน์ธรรมชาติ และสินค้าโดดเด่นพิเศษล้วนสวยงามดึงดูดผู้คนให้หยุดชื่นชม จากประวัติศาสตร์การผูกสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกว่า 40 ปีของกว่างซี "กลุ่มพันธมิตร" ระหว่างประเทศได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะยังคงใช้แพลตฟอร์มของงาน CAEXPO เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งและมั่นคงกับต่างประเทศ ดึงดูดเมืองพี่เมืองน้องของกว่างซีให้มาเข้าร่วมงานมากขึ้น

        นอกจากนี้ ฉงชิ่งยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน CAEXPO ในฐานะ "เมืองแห่งมนต์เสน่ห์" ของจีน ด้วยธีม "เศรษฐกิจแบบเปิดภายในประเทศ ดินแดนทิวทัศน์อันงดงาม" พร้อมทั้งได้จัดแสดง "มนต์เสน่ห์ฉงชิ่ง" "เปิดประตูสู่ฉงชิ่ง” "นวัตกรรมฉงชิ่ง" และ "สไตล์ฉงชิ่ง" เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 4 ธีม โชว์เสน่ห์เมืองแห่งขุนเขาให้โลกรู้

        สำหรับหอนิทรรศการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทุกปี คือ หอจัดแสดงของประเทศในอาเซียน โดยหนึ่งในนั้น พาวิลเลียนของประเทศไทยก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้คน - การนวดแผนไทย หรือที่คนจีนเรียกว่า  “หม่าซาจี” (马杀鸡) ) ซึ่งทำให้ผู้มาเยี่ยมชมอยากลอง อยากสัมผัสการนวดแผนไทย เจี่ยง ลี่อวี๋ ผู้บริหารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านนวดแผนไทยในกว่างซี ได้เข้าร่วมงาน CAEXPO เป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน "บูธของเราเต็มไปด้วยฝูงชนรายล้อม ทุกคนล้วนเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ หมอนวดแผนไทยของเราต้องรับมือแทบไม่หวาดไม่ไหว” โครงการที่เปิดให้สัมผัสประสบการณ์แบบอาเซียนนี้ ไม่เพียงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับนวดไทยที่เป็นตำนานสไตล์ไทยด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถใช้ส่งเสริมการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ด้วย

        ขยายช่องทาง "หนานหนิง" อีกขั้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความร่วมมือจีน-อาเซียน ในระหว่างการประชุม ได้มีการจัดเวทีความร่วมมือด้านสื่อ "ASEAN Partnership" 2022 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในมิติและเชิงลึกและความร่วมมือระหว่างสื่อของจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชน วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทางปฏิบัติระหว่างจีนและอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของอารยธรรมมนุษย์

        งานมหกรรม CAEXPO ครั้งที่ 19 ได้เบ่งบานผลลัพธ์ความสำเร็จในฤดูใบไม้ร่วง ณ เมืองสีเขียว สำหรับงานมหกรรมในปี 2023 นั้น คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับการตั้งตารอคอย มีรายงานว่า งาน CAEXPO ครั้งที่ 20 มีแผนกำหนดจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16-19 ก.ย. 2566 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 20 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน  อีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ 20 ปีของงาน CAEXPO อีกด้วย ดังนั้น ปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ จะมี 11 ประเทศและผู้จัดงาน 12 ราย มาร่วมกันเฉลิมฉลองและมีส่วนร่วมในงานที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ ส่วนจะมีไฮไลท์ใหม่อะไรที่น่าสนใจบ้าง โปรดติดตามกันต่อไป

Tags: