China-ASEAN Panorama

เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มอง ‘การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 20’

23

October

2022

23

October

2022

“กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าจีน-ไทย ผ่าน ‘ระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่’ (ILSTC)”

เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มอง ‘การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 20’ | บทสัมภาษณ์พิเศษโดย Guangxi Daily

เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

         “ดิฉันชื่นชมในวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมการเปิดกว้างในระดับสูงและสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง” กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มองว่า การประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจีน และมีส่วนช่วยส่งเสริมการรักษาเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจในภูมิภาคและทั่วโลก

        ที่ผ่านมา จีนและไทยมีผลลัพธ์ความสำเร็จทางความร่วมมือระหว่างกันมากมาย “จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในทุกระดับ เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือที่ดีต่อกันและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดิฉันได้เห็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซึ่งจะเข้ามาเป็นตัวเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน-จีน ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม  ตลอดจนเอื้อต่อความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต” กงสุลใหญ่ฯ กล่าว

        “ปัจจุบันไทยถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 2 ของกว่างซีจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด ทั้งสองฝ่ายได้กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าผ่าน ‘ระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่’ (ILSTC) ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดเทศกาลทุเรียนผ่านช่องทางแพลตฟอร์มงานมหกรรม CAEXPO ออนไลน์ ซึ่งช่วยผลักดันทุเรียนอาเซียนรวมถึงทุเรียนไทยเข้าสู่ตลาดจีน นอกจากนี้ ไทยยังชื่นชมในความสำเร็จด้านการขจัดความยากจนของกว่างซี และยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมจากกว่างซี”

        “ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังผลักดันโมเดล ‘BCG’ หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ไทยกับจีนจึงยังมีโอกาสขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและด้านอื่นๆ ร่วมกันอีกมาก ขณะเดียวกัน กว่างซีซึ่งเป็นเสมือนบานหน้าต่างสู่อาเซียนของจีน สามารถกระชับความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับไทย โดยเฉพาะการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ ผ่านกรอบความร่วมมือ ‘ระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ต่อไป’ (ILSTC)”  กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กล่าว

เนื้อหาและภาพจาก Guangxi Daily

Tags:
No items found.