China 360°

ยูเนสโก ยก ‘วัฒนธรรมชาจีน' เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

1

December

2022

1

December

2022

       UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน “เทคนิคการแปรรูปชาแบบดั้งเดิมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับชาของจีน” (China's traditional tea processing techniques and associatedsocial practices) เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565

       มติดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่ 17 ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก

       ทั้งนี้การขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว ครอบคลุมมรดกทางวัฒนธรรมมากถึง 44 อย่าง จาก 15 มณฑลและเขตพื้นที่ของจีนอาทิ ชาเขียว, ชาแดง, ชาอู่หลง, ชาขาว, ชาดำ, ชาเหลือง รวมถึงขนบธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวกับชา ในจำนวนนั้นมี2 รายการที่มาจากกว่างซี คือ ชาดำลิ่วเป่า (六堡茶) ของเมืองอู๋โจวและขนบธรรมเนียมการดื่มชาน้ำมัน (油茶) ของชนเผ่าเหยา

       ปัจจุบันจีนมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งได้รับการรับรองจาก UNESCO แล้วทั้งสิ้น 43 รายการ นับเป็นจำนวนมากที่สุดในโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก 广西日报

ภาพ: กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน

Tags:
No items found.