China-ASEAN Panorama

มาตรการคุมโควิดได้ผล เมืองไป่เซ่อของกว่างซี โควิดเป็นศูนย์ 4 วันต่อเนื่อง

21

February

2022

21

February

2022

        ในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิดของกว่างซี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 ก.พ. ทางการจีนประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามเข้าออก อำเภอเต๋อเป่าและอำเภอระดับเมืองจิ้งซีในเมืองไป่เซ่อของมณฑลกว่างซี โดยมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 21 ก.พ.เป็นต้นไป และมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังใหม่ พร้อมทั้งสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มข้นมากขึ้นในพื้นที่ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูงรวมถึงพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวัง

        การแพร่ระบาดในเมืองไป่เซ่อได้เข้าใกล้จุดสิ้นสุดของการระบาดแล้ว การดำเนินชีวิตของผู้คนในเมืองไป่เซ่อค่อยๆเข้าสู่สภาวะปกติ การฟื้นฟูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมกำลังเป็นไปอย่างครอบคลุมและเป็นระเบียบ

        ปัจจุบัน หลังจากได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในกลุ่มประชากรเมืองอำเภอเต๋อเป่า และอำเภอระดับเมืองจิ้งซีเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน พบว่าไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่มเติม ทั้งนี้ ทั้ง 2 พื้นที่ไม่มีเคสติดเชื้อใหม่ภายในชุมชนมาตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. และมีรายงาน “โควิด3 ด้านเป็นศูนย์” มา 4 วันต่อเนื่อง คือ การติดเชื้อภายในชุมชนเป็นศูนย์ ไม่มีการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล และไม่มีรายงานผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือสัมผัสเสี่ยงต่ำที่ต้องกักตัวเพิ่มเติม

ที่มา People's Daily

Tags: