China-ASEAN Panorama

การประกวดงานออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน ชิงถ้วยรางวัล ‘Golden Bauhinia Cup’ ครั้งที่ 3 เปิดรับผลงานถึงวันที่ 20 พ.ย.นี้

4

November

2022

4

November

2022

หน่วยงานผู้จัด:
- ศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN-ChinaCentre)
- กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
- รัฐบาลเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

หัวข้องาน:
การค้าเสรีรูปแบบใหม่ ดีไซน์ใหม่ อนาคตใหม่ (New Free Trade, New Design, NewFuture)

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้งในนามบุคคลและหน่วยงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

เปิดรับผลงาน:ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2565
พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงาน : วันที่ 8 ธันวาคม 2565


ช่องทางส่งผลงาน

1)   ลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ทางการ lzgbc.caidif.com

2)  กรณีส่งผลงานผ่านระบบเว็บไซต์ไม่สำเร็จ กรุณาโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ กรอกใบสมัครพร้อมส่งรายละเอียดผลงานมาทางอีเมล lzgbc2021@163.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ lzgbc.caidif.com

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญจากทางผู้จัดงาน https://bit.ly/3Ny8dsC

-----------------------------------------------------------------

การประกวดงานออกแบบอุตสาหกรรมจีน-อาเซียนชิงถ้วยรางวัล ‘Golden Bauhinia Cup’ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2020 จากการประกวด 2 ครั้งที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมกว่า 9,000 ชิ้น โดยมีกว่า 100 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการมูลค่าเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านหยวน

Tags:
No items found.