China 360°

จีนเผย 'เศรษฐกิจดิจิทัล' โตแตะ 7.1 ล้านล้านดอลลาร์

22

August

2022

30

July

2022

        สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ค. สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ระบุว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเติบโตแตะ 7.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 257.94 ล้านล้านบาท) ในปี 2021

        เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 18 ของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหมดในกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ 47 แห่ง ซึ่งระบุอยู่ในสมุดปกขาวข้างต้น โดยเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเป็นรองจากเศรษฐกิจดิจิทัลของสหรัฐฯ

        เศรษฐกิจดิจิทัลถือเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนระหว่างปี 2012-2021 อยู่ที่ร้อยละ 15.9

        ขณะเดียวกัน สัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.9 เป็นร้อยละ 39.8 ในช่วงปี 2012-2021

        เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ เป็นสามประเทศแรกที่มีสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลในจีดีพีสูงสุด ซึ่งล้วนสูงเกินร้อยละ 65 ส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลของนอร์เวย์เติบโตเร็วที่สุดในโลกด้วยอัตราร้อยละ 34.4 เมื่อเทียบปีต่อปี

Tags: