China 360°

จีนมีส่วนหนุน ‘เศรษฐกิจโลก’ เติบโตกว่า 30% ในช่วงปี 2013-2021

27

October

2022

19

September

2022

        19 ก.ย. 2565 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ได้เผยแพร่รายงานล่าสุดระบุว่า จีนมีส่วนเกื้อหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยเกินร้อยละ 30 ในช่วงปี 2013-2021 ซึ่งคิดเป็นอันดับ 1 ของโลก

        หากนับเฉพาะปี 2021 ยอดรวมทางเศรษฐกิจของจีนครองสัดส่วนร้อยละ 18.5 ของยอดรวมทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และเพิ่มขึ้น 7.2 จุดจากปี 2012 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.6 ต่อปี ระหว่างปี 2013-2021 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 3.7 สำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา จีดีพีต่อหัวของจีนสูงแตะ 80,976 หยวน (ราว 427,000 บาท) เมื่อปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.7 จากปี 2012

        การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของจีนมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2021 ที่ร้อยละ 65.4 เพิ่มขึ้น 10 จุดจากปี 2012 ขณะที่มูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.3 ในช่วงเวลาเดียวกัน รายงานยังเผยว่ามูลค่ารวมการค้าสินค้าและบริการของจีน สูงแตะ 6.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 255.52 ล้านล้านบาท) ในปี 2021 ซึ่งครองอันดับสูงสุดของโลกอย่างต่อเนื่อง

Tags: