China 360°

ถอดรหัส! จีนแก้จน ‘หมู่บ้านในกว่างซี’ เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

29

June

2023

29

June

2023

รัฐบาลจีน เชิญผู้เข้าร่วมประชุม ‘ฟอรั่มลดความยากจนฯ’ ดูงานหมู่บ้านต้นแบบในกว่างซี นำร่องการเพาะปลูกผักในกรีนเฮ้าส์ เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า หลุดพ้นจากความยากจน พึ่งพาตนเองได้

ศูนย์บริการชุมชน หมู่บ้านผิงซินปาอี (ภาพ: People's Daily)

       บ่ายวันที่ 28 มิถุนายน 2566 รัฐบาลจีนได้เชิญคณะผู้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการพัฒนาสังคมและการลดความยากจน ไปศึกษาดูงานที่ “หมู่บ้านผิงซินปาอี” ตำบลฝูเฉิง เมืองเป๋ยไห่ กว่างซี โดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้เข้าร่วมในฐานะตัวแทนจากไทย

ทางเข้าหมู่บ้าน (ภาพ: 魅力银海)

       ในอดีต ‘หมู่บ้านผิงซินปาอี’ (Pingxin Bayi Village) เคยเป็นหมู่บ้านยากจนมาก่อน แต่หลังจากมีการปรับปรุงการเกษตร ด้วยการสร้างกรีนเฮ้าส์เพื่อใช้ในการปลูกผัก เกษตรกรแต่ละคนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000 หยวนต่อปี (ราว 10,000 บาท) เป็น 25,000 หยวนต่อปี (ราว 125,000 บาท) หรือเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า!

โรงปลูกแคนตาลูป (ภาพ:  美丽北海)

       ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ มีประชากรทั้งสิ้น 76 ครัวเรือน รวมประมาณ 300 คน มีการสร้างกรีนเฮ้าส์เพื่อเพาะปลูกพืชผักและผลไม้ต่างๆ เช่น แคนตาลูป พริก แตงกวาและมะเขือเทศ กินพื้นที่รวมกว่า 2,500 ไร่

ภาพจาก 抖音@Wahahaha~

       ทุกวันนี้ที่หมู่บ้าน เกษตรกรมีบ้านเป็นของตนเองทุกครอบครัว สภาพบ้านของเกษตรกรโดยทั่วไปมีสภาพที่ดีมาก เกษตรกรแต่ละครอบครัวมีบ้านเป็นของตนเองแยกต่างหาก

       นายสังศิต ได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร ปัจจุบันเขามีอายุ 74 ปี และมีลูกชายสามคน เกษตรกรรายนี้สามารถปลูกบ้านเป็นของตนเองและยังปลูกบ้านให้แก่ลูกชายคนละหนึ่งหลังด้วย

นายสังศิต พูดคุยกับเกษตรกร

       เขาเล่าว่าบ้านที่เขาอาศัยอยู่มีราคาก่อสร้าง 200,000 หยวน และรัฐบาลสนับสนุนค่าก่อสร้างแบบให้เปล่าแก่เขาเป็นจำนวนเงิน 50,000 หยวน หรือหนึ่งในสี่ของราคาบ้านที่เขาสร้างขึ้นมา

       เมื่อถามเกษตรกรคนนี้ว่า ความสำเร็จในชีวิตวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไร? เขาตอบว่าเพราะความมานะพยายามของตนเองที่จะเรียนรู้ และพัฒนาการทำการเกษตรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้จากเพื่อนบ้าน และเพราะความช่วยเหลือของรัฐบาลด้วย เขาเห็นว่านโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่มีต่อเกษตรกรนั้นเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก และเขาเห็นด้วยกับนโยบายทุกเรื่องของรัฐบาล

Tags: