Interview

Yiling Pharmaceutical ผู้นำยาแพทย์แผนจีน มุ่งกระชับความร่วมมืออาเซียน

26

July

2022

25

July

2022

สัมภาษณ์พิเศษ: จาง อวิ้นหลิง รองผู้จัดการทั่วไปบริษัท Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical จำกัด

        นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 จนถึงตอนนี้นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่ Yiling Pharmaceutical หรือ ‘อี๋หลิ่ง เย่าเย่’ (以岭药业) ได้ผ่านการพัฒนาจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดยาเวชภัณฑ์จีน
        สุภาษิตจีนโบราณกล่าวว่า "สามสิบปีตั้งหลักได้มั่นคง" (三十而立) เบื้องหลังความสำเร็จของ Yiling Pharmaceutical ตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมาคืออะไร?
        เราอาจค้นพบคำตอบเหล่านี้ได้จากกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นตลาดและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาของ Yiling โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในฐานะผู้วิจัยพัฒนายาแพทย์แผนจีน Yiling ได้เร่งเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียนและบรรลุผลสำเร็จอันโดดเด่น
        เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของ Yiling นิตยสาร TAP ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ จาง อวิ้นหลิง รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical จำกัด
จาง อวิ้นหลิง รองผู้จัดการทั่วไปบริษัท Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical จำกัด

ผลสำเร็จตลอด 30 ปีแห่งการพัฒนา

        Yiling Pharmaceutical ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 โดยศาสตราจารย์อู๋ อี๋หลิ่ง นักวิชาการจากสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Engineering : CAE) ถือเป็นองค์กรเทคโนโลยีชั้นสูงที่สำคัญระดับประเทศ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการแพทย์แผนจีนและผลักดันผลสำเร็จด้านนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยปัจจุบัน Yiling ติดอันดับ TOP500 แบรนด์จีนที่มีมูลค่ามากที่สุด, TOP20 บริษัทเวชภัณฑ์ยาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีน และ TOP10 บริษัทเวชภัณฑ์ยาแพทย์แผนจีน (รหัสในตลาดหุ้น 股票代码 : 002603)

        “ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกรอบ 5 ปี โดยช่วง 5 ปีแรกได้มีการกำหนดกลยุทธ์รูปแบบการพัฒนา 5 ด้าน พันธกิจของบริษัทว่าด้วย ‘การสืบทอดและสร้างสรรค์ สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ’ วางเป้าหมายการพัฒนา ‘เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดีแห่งอนาคต’ และกำหนดทิศทางการพัฒนาโดยเน้นที่อุตสาหกรรมสุขภาพ ต่อมาในช่วง 5 ปีระยะที่ 2 บริษัทได้สร้างระบบนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาที่มุ่งเน้นตลาดและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก และสร้างเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ ช่วง 5 ปีระยะที่ 3 บริษัทมุ่งเน้นสร้างความสามารถการแข่งขันหลักขององค์กร และประสบความสำเร็จด้านการวิจัยที่สำคัญมากมายภายใต้หลักทฤษฎีโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นลมปราณย่อย หรือ เส้นลั่ว (络) ที่ค้นพบขึ้นมาใหม่” จาง อวิ้นหลิง กล่าว

        เมื่อถึงช่วง 5 ปีระยะที่ 4 Yiling ได้บรรลุความสำเร็จใหม่แห่งการพัฒนา มีรากฐานภายในประเทศที่มั่นคง และขยายออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการผลิตยาของ Yiling ได้ผ่านการรับรองระดับสากลในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา นิวซีแลนด์และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตามลำดับ “ในช่วง 5 ปีระยะที่ 5 เราได้รวบรวมข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรที่สั่งสมมา นำมาสู่โมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ผสานรวมทั้ง ‘ศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์ยา สุขภาพ และการดูแลรักษาสุขภาพ’ ไว้ในที่เดียว Yiling Health City (以岭健康城) ได้รับการอนุมัติให้เป็น “ฐานสาธิตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ” ชุดแรกจากสำนักงานกำกับดูแลแพทย์แผนจีนแห่งชาติ (National Administration of Traditional Chinese Medicine) และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (CNTA) ช่วง 5 ปีระยะที่ 6 Yiling ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักยาแพทย์แผนจีน ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการด้านสุขภาพ และก้าวต่อไปอย่างมั่นคงบนเส้นทางสู่สากล” จาง อวิ้นหลิง กล่าวถึงเส้นทางการพัฒนาของ Yiling ด้วยความภาคภูมิ

การค้นพบหลักทฤษฎีโรคเส้นลมปราณย่อย

        ศาสตราจารย์อู๋ อี๋หลิ่ง ผู้ก่อตั้ง Yiling Pharmaceutical ได้เรียบเรียงหลักทฤษฎีโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นลมปราณย่อย  (络病理论) ขึ้นมาอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของการสรุปและสืบทอดหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์จีนโบราณยุคต่าง ๆ ที่สั่งสมมานานกว่า 3,000 ปี และนำมาใช้เป็นแนวทางในการรักษาโรคสมัยใหม่ ทำให้ทฤษฎีโรคเส้นลมปราณย่อยที่หลับใหลมานานนับพันปีกลับฟื้นคืนขึ้นอีกครั้ง

        ปัจจุบัน วิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคเส้นลมปราณย่อยตามหลักการแพทย์แผนจีนได้รับการบรรจุลงในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน ห้องปฏิบัติการของ Yiling ถือเป็นห้องปฏิบัติการสำคัญระดับชาติที่ศึกษาด้านโรคเส้นลมปราณย่อยและคิดค้นวิจัยด้านยาแพทย์แผนจีน ซึ่งไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิชาการแพทย์แผนจีนและความก้าวหน้าของการศึกษาโรคเส้นลมปราณย่อยเท่านั้น แต่ยังเป็นการบูรณาการนวัตกรรมความคิดเชิงวิชาการ   การรักษาทางคลินิกในโรคร้ายแรง และการวิจัยพัฒนายาแพทย์แผนจีนเข้าไว้ด้วยกัน

        สรรพคุณของยาที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากตลาด แต่ยังผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ด้วย เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หรือ Evidence-based Medicine (EBM) เป็นมาตรฐานการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาที่วงการแพทย์ทั่วโลกใช้ มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดทั่วโลก

        ‘ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล’ เป็นยาจีนสิทธิบัตรที่ผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนายาที่ได้มาตรฐานและทันสมัย และผ่านมาตรฐานการตรวจสอบที่เข้มงวดของสำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์ยาแห่งชาติจีน (NMPA) เป็นตำรับยาที่รวบรวมศาสตร์การแพทย์แผนจีนในการป้องกันและรักษาโรคระบาดที่สะสมมากว่า 2,000 ปี ผสมผสานสาระสำคัญทางยาของแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสามราชวงศ์ มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ทั้งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส (SARS) ไข้หวัดใหญ่ มาจนถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

        ปัจจุบัน ‘ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล’ ได้รับการขึ้นทะเบียนและวางจำหน่ายแล้วในกว่า 30 ประเทศและเขตพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศในอาเซียนอย่างไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาวและกัมพูชา ‘ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล’ ได้กลายเป็นเวชภัณฑ์ยาแนวหน้าของการรับมือการแพร่ระบาดทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ในอีกหลายประเทศได้มีการอนุมัติการใช้งานยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในสถานพยาบาลที่กำหนด

        จาง อวิ้นหลิง กล่าวว่า จากกระแสความนิยมของยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล รวมถึงยาแพทย์แผนจีนอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และอีกหลายประเทศ จึงทำให้ยาแพทย์แผนจีนได้รับการยอมรับในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ

        นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) และ สำนักงานกำกับดูแลแพทย์แผนจีนแห่งชาติ (National Administration of Traditional Chinese Medicine) ทีมผู้เชี่ยวชาญของเหลียนฮัวชิงเวินได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางไกลที่จัดขึ้นระหว่างจีนกับประเทศไทย ฟิลิปปินส์ โรมาเนียและประเทศอื่น ๆ ตามแนว ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ รวมแล้วกว่า 100 ครั้ง เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับโรคระบาดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน เช่น การประชุมวิชาการ Zoom meeting ในหัวข้อ ‘การใช้ยาสมุนไพรจีน (Lianhua Qingwen) ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ’ ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของไทย, การประชุมแลกเปลี่ยนการใช้ยาแพทย์แผนจีนต้านโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐวานูอาตู และการสัมมนาออนไลน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ระหว่างจีนกับอิตาลี ฯลฯ

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

        ในฐานะบริษัทยาแพทย์แผนจีนชั้นนำของประเทศ Yiling มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 Yiling ได้บริจาคยาเหลียนฮัว ชิงเวิน มูลค่ารวม 10 ล้านหยวนให้กับทางสภากาชาดจีนในทันที โดยได้ทำการส่งยาเหลียนฮัว ชิงเวิน มูลค่า 5 ล้านหยวนไปที่นครอู่ฮั่น ต่อมาในเดือนม.ค.2564 Yiling ได้บริจาคเงินและสิ่งของมูลค่ารวม 50 ล้านหยวนผ่านมูลนิธิสภากาชาดจีน และริเริ่มก่อตั้งโครงการเพื่อการกุศล ‘เหลียนฮัวเพื่อสุขภาพทางเดินหายใจ’ (连花呼吸健康公益行) เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเหล่าบรรดาอาสาสมัครที่ทำงานด่านหน้าของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

        ในปี 2565 เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในฮ่องกง เซี่ยงไฮ้และหลายพื้นที่ของจีน ช่วงปลายเดือนก.พ.2565 Yiling นำโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน ได้เร่งการผลิตและจัดสรรเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดเพื่อบริจาค มูลค่า 16.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อร่วมสนับสนุนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในฮ่องกง ต่อมาช่วงต้นเดือนเม.ย.2565 Yiling ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตอบสนองความต้องการด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเซี่ยงไฮ้ บริจาคยาเหลียนฮัว ชิงเวิน มูลค่า 50 ล้านหยวนไปช่วยเซี่ยงไฮ้อีกครั้ง หลังจากบริจาคยาเหลียนฮัว ชิงเวิน มูลค่า 10 ล้านหยวนผ่านโครงการ ‘เหลียนฮัวเพื่อสุขภาพทางเดินหายใจ’ (连花呼吸健康公益行) ของมูลนิธิสภากาชาดจีนไปแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2565

        ขณะเดียวกัน Yiling ยังได้บริจาคยาเหลียนฮัว ชิงเวินและเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดให้กับประเทศและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย กัมพูชา อิรัก อิตาลี เนปาล เอกวาดอร์ บราซิล และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) มูลค่ารวมกว่า 15 ล้านหยวน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่

การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ

        จาง อวิ้นหลิง กล่าวว่า ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่สำคัญระดับประเทศ Yiling มุ่งมั่นส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการแพทย์แผนจีนและผลักดันผลสำเร็จด้านนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยข้อได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมสุขภาพที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร

        บนพื้นฐานแนวคิด “ป้องกันก่อนป่วย”  (未病先防) Yiling ได้อาศัยข้อได้เปรียบด้านการคิดค้นทางทฤษฎี การค้นคว้าวิจัยนวัตกรรม ทรัพยากรทางการแพทย์และทางธุรกิจที่สั่งสมมากว่า 30 ปี พัฒนาเป็นแพลตฟอร์ม ‘Yiling Health’ (以岭健康) ที่มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ

        ปัจจุบัน Yiling Health ได้พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วมากมาย ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางเดินหายใจเหลียนฮัว ผลิตภัณฑ์ดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างภูมิคุ้นกันและชะลอวัย ผลิตภัณฑ์ดูแลข้อต่อและป้องกันความเมื่อยล้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการนอนหลับและยาปรับสภาพอารมณ์

แนวโน้มการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

        ก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 มนุษย์กำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคต่าง ๆ ทั้งโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และโรคเรื้อรัง ฯลฯ การแพทย์แผนจีนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด สามารถก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญและมีความโดดเด่นเฉพาะตัวในการรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขระดับโลก การส่งเสริมดูแลสุขภาพ และการกระชับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องของการนำผลิตภัณฑ์ยาอย่างเหลียนฮัว ชิงเวินเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ จะเป็นแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแพทย์แผนจีน

        “Yiling จะมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบวงจรคู่ที่ให้ความสำคัญทั้งตลาดภายในและนอกประเทศมากขึ้น ผลักดันการจดทะเบียนในต่างประเทศของทุกผลิตภัณฑ์ในบริษัท และขยายการทำธุรกิจในประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยเริ่มจากการทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประสบความสำเร็จในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน แล้วจึงค่อยขยายไปยังประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป  สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้คนในประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก” จาง อวิ้นหลิง กล่าว

---------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> ‘แพทย์แผนจีน’ เดินหน้าบุกตลาดโลก สนับสนุนการสร้าง ‘เส้นทางสายไหมสุขภาพ’

Tags: