กว่างซี

read more
Culture

‘สะพานลมฝนเฉิงหยาง’ สะพานลมฝนที่สวยและใหญ่ที่สุดในจีน

‘สะพานลมฝนเฉิงหยาง’ มรดกสถาปัตยกรรมไม้อันล้ำค่าของจีน สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวเดียว!

3

July

2023

3

July

2023

read more
China 360°

ถอดรหัส! จีนแก้จน ‘หมู่บ้านในกว่างซี’ เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

รัฐบาลจีน เชิญผู้เข้าร่วมประชุม ‘ฟอรั่มลดความยากจนฯ’ ดูงานหมู่บ้านต้นแบบในกว่างซี นำร่องการเพาะปลูกผักในกรีนเฮ้าส์ เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า หลุดพ้นจากความยากจน พึ่งพาตนเองได้

29

June

2023

29

June

2023

read more
China 360°

'เลี้ยงไก่แก้จน' จีนทำได้ กรณีศึกษาแบรนด์ 'Yellow Swan’

รัฐบาลจีน เชิญผู้เข้าร่วมประชุม ‘ฟอรั่มลดความยากจนฯ’ ศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงไก่ที่เป๋ยไห่ ชูโมเดล ‘3 ประสาน’ รัฐ-เอกชน ช่วยหนุนเกษตรกรพ้นจน

29

June

2023

29

June

2023